30
Elena V. Goncharenko
Silishcheva Regional Children’s Clinical Hospital
Sofia N. Argun
Institute of Experimental Pathology and Therapy, Academy of Sciences of Abkhazia
Zurab Yа. Mikvabiya
Institute of Experimental Pathology and Therapy of the Academy of Sciences of Abkhazia
Svetlana B. Taisaeva
Plekhanov Russian University of Economics
Olga A. Murzova
Astrakhan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation
Anna A. Jokua
Institute of Experimental Pathology and Therapy of the Academy of Sciences of Abkhazia
Dmitry A. Molev
Silishcheva Regional Children’s Clinical Hospital
Elena A. Novikova
Silishcheva Regional Children’s Clinical Hospital
Daria S. Semenova
Silishcheva Regional Children’s Clinical Hospital
Gestures-adapters for persons involved in the crime in non-instrumental lie detection
Goncharenko E.V., Argun S.N., Mikvabiya Z.Ya., Taysaeva S.B., Murzova O.A., Molev D.A., Novikova E.A., Semenova D.S. Gestures-adapters for persons involved in the crime in non-instrumental lie detection. Vestnik of Kostroma State University, 2023, vol. 29, № 2, pp. 195–204 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-2-195-204
DOI: https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-2-195-204
УДК: 340.6
EDN: BELNIZ
Publish date: 2023-05-24
Annotation: For verification, the pantomimic production of the interviewed persons is of particular interest. When deceiving, the number of illustrative gestures and emblems that accompany human speech is reduced. Fear of exposure produces adaptive and resourceful gestures in motor production, which is aimed at satisfying the need for self-preservation and restoring mental homeostasis under stress. The team of authors classifies adaptive gestures as resource gestures in case of deliberate concealment of information. They include stroking and touching their own body. The authors analyse the ethological, psychological and anthropological aspects of the tactile kinesics of hominids, primates and Homo sapiens. The purpose of the work is a differentiated study of gestures-adapters in case of deliberate concealment of information from persons involved in the crime on the control questions of a structured survey conversation. The study involved 20 persons involved in sexual crimes against minors and 20 respondents aged 18 to 65 who were not involved in the crime. A comparative analysis revealed that rapport was quickly formed among uninvolved persons, emotional stress decreased, and the mechanism of psychological adaptation to the test was triggered. The persons involved dissociated from the verifier, their level of physiological stress increased, verbal and non-verbal “leaksˮ of information arose. Resource pantomime (trance gestures, manipulator gestures, self-cleansing gestures, grooming, adapter gestures) was observed in 95 % of the subjects. During deception, adapters were fixed in 40 % of horizontal and vertical strokes and 30 % of self-touches. Body movements were aimed at restoring mental homeostasis and self-regulation of neuropsychic stress and unconsciously reproduced the tactile contact of the mother-child dyad.
Keywords: nonverbal behaviour, adaptive gestures, crime, stress, primates, instrumentless lie detection, phylogenesis.
Funding and acknowledgments: The team of authors would like to express their gratitude and recognition for consultations on hominine pantomime to Professor of Primate Behaviour Dr. Frans B. M. de Waal from Emory University (USA), Professor Robert Morris Sapolsky from Stanford University (USA).
Literature list: Avimova K.P., Sandakov D.B. Vliyaniye stereotipnykh form aktivnosti na parametry povedeniya myshey v standartnykh povedencheskikh testakh [Influence of stereotyped forms of activity on behavioral parameters of mice in standard behavioral tests]. Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Biologiya [Journal of the Belarusian State University. Biology], 2021, No. 3, pp. 47-58. https://doi.org/10.33581/2521-1722-2021-3-47-58. (In Russ.) Bowlby J. Privyazannost' [Attachment]. Moscow, Gardariki Publ., 2003, 477 p. (In Russ.) Brown J., Christensen D. Teoriya i praktika semeynoy psikhoterapii [Theory and practice of family psychotherapy]. St. Petersburg, Piter Publ., 2001, 352 p. (In Russ.) Goncharenko E.V., Argun S.F., Taisaeva S.B., Jokua A.A., Polyakova E.V., Stus E.A. Zhesty zakrytiya v psikhologicheskoy praktike i bezynstrumen-tal'noy detektsii lzhi [Closing gestures in psychological practice and non-instrumental lie detection]. Yevraziyskiy yuridicheskiy zhurna [Eurasian legal journal], 2022, No. 11, pp. 351-353. https://doi.org/10.46320/2073-4506-2022-11-174-351-353. (In Russ.) Goncharenko E.V., Mikvabiya Z.Ya., Argun S.F., Taisaeva S.B., Jokua A.A., Polyakova E.V., Molev D.A. Genezis i psikhologicheskaya rol' zhestov sa-moochishcheniya i gruminga v pantomimicheskoy produktsii cheloveka [Genesis and psychological role of self-cleansing and grooming gestures in human pantomimic production]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika [Bulletin of the Kostroma State University. Ser.: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2022а, vol. 28, No. 4, pp. 44-51. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-4-44-51. (In Russ.) Goncharenko E. V., Taysaeva S.B., Polyakova E.V. Pes-zhesty v pantomimike lits, skryvayushchikh pravdu [Pes-gestures in pantomime of persons hiding the truth]. Vektor nauki Tol'yattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Pedagogika, psikhologiya [Vector of Science of Togliatti State University. Ser.: Pedagogy, psychology], 2022, No. 3 (50), pp. 61-68. https://doi.org/10.18323/2221-5662-2022-3-61-68. (In Russ.) Goncharenko E.V., Taysaeva S.B., Polyakova E.V. Trans-zhesty v pantomi-mike zhertv seksual'nogo nasiliya i prichastnykh lits [Trans-gestures in the pantomime of victims of sexual violence and those involved]. Kazanskiy pedagogiche-skiy zhurnal [Kazan Pedagogical Journal], 2022b, No. 3, pp. 257-261. https://doi.org/10.51379/KPJ.2022.153.3.033. (In Russ.) Goodall D. V teni cheloveka [In the shadow of man]. Moscow, Hummingbird Publ., Azbuka-Atticus Publ., 2020, 320 p. (In Russ.) Gulyaeva N.V. Eyrokhimiya stressa: khimiya stress-reaktivnosti i chuvstvi-tel'nosti k stress [Neurochemistry of stress: chemistry of stress reactivity and sensitivity to stress] Neyrokhimiya [Neurochemistry], 2018, vol. 35, No. 2, pp. 111-114. https://doi.org/10.7868/S1027813318020012. (In Russ.) De Wahl F. Politika u shimpanze. Vlast' i seks primatov [Chimpanzee Politics. Power and sex in primates]. Moscow, Higher School of Economics Publ., 2022, 272 p. (In Russ.) Drobyshevsky S. Dostayushcheye zveno. Kniga vtoraya: lyudi [Retrieving link. Book two: people]. Moscow, Ast Publ., Corpus Publ., 2023, 592 p. (In Russ.) Dubynin V.A. Mozg i yego potrebnosti: ot pitaniya do priznaniya [The brain and its needs: from nutrition to recognition]. Moscow, Alpina non-fiction Publ., 2022, 572 p. (In Russ.) Friedman E. Moya entsiklopediya primatov [My Encyclopedia of Primates]. Moscow, Boslen Publ., 2009, 352 p. (In Russ.) Koplik E.V., Bakhmet A.A., Klyueva L.A., Klochkova S.V. Uchastiye bazola-teral'nykh otdelov mindaliny mozga v mekhanizmakh ustoychivosti krys k emo-tsional'nomu stressu: rol' oligopeptidov [Participation of the basolateral parts of the amygdala of the brain in the mechanisms of resistance of rats to emotional stress: the role of oligopeptides]. Neyrokhimiya [Neurochemistry], 2019, vol. 36, No. 2, pp. 149-154. https://doi.org/10.1134/S1027813319020043. (In Russ.) Ladygina-Kots N.N. Ditya shimpanze i ditya cheloveka. [Chimpanzee baby and human baby]. Moscow, State Darwin Museum Publ., 1935, 798 p. (In Russ.) Lukin A.V. Psikhologiya effektivnogo politseyskogo doprosa. Praktiche-skoye posobiye po oprosu podozrevayemogo [Psychology of effective police interrogation. A practical guide to interviewing a suspect]. Yaroslavl, IPK “Indigoˮ, Lie detection center Sekretov.NET Publ., 2019, 186 p. (In Russ.) Prokhorova O.V., Olina A.A., Tolibova G.Kh., Tral T.G. Oksitotsin: fi-ziologicheskiye i patopsikhologicheskiye determinanty (obzor literatury) [Oxytocin: physiological and pathopsychological determinants (literature review)]. Zhurnal akusherstva i zhenskikh bolezney [Journal of Obstetrics and Women's Diseases], 2021, vol. 70, No. 6, pp. 105-116. https://doi.org/10.17816/JOWD63825. (In Russ.) Romanova N.M., Kuznetsova E.A. Osnovy psikhologii lzhi i poligrafo-logii [Fundamentals of the psychology of lies and polygraphology]. Saratov, Nauka, 2017, 116 p. (In Russ.) Sagitova G.R., Antonova A.A., Davydova O.V., Sereda V.M., Shuldais V.A., Klyueva N.V. Yestestvennoye vskarmlivaniye detey pervogo goda zhizni [Natural feeding of children of the first year of life]. Astrakhanskiy meditsinskiy zhurnal [Astrakhan Medical Journal], 2022, vol. 17, No. 3, pp. 60-65. https://doi.org/10.48612/agmu/2022.17.3.60.65. (In Russ.) Sapolsky R. Biologiya dobra i zla. Kak nauka ob"yasnyayet nashi postupki [Biology of Good and Evil. How science explains our actions]. Moscow, Alpina non-fiction Publ., 2021, 776 p. (In Russ.) Sitkovskaya O.D., Andrianov M.S., Kroz M.V., Ratinova N.A. Kriminal'-naya psikhologiya [Criminal psychology]. Moscow, Prospekt Publ., 2021, 144 p. (In Russ.) Stevens E., Price J. Evolyutsionnaya psikhiatriya: novoye nachinaniye [Evolutionary Psychiatry: A New Beginning]. Moscow, Kastalia Publ., 2022, 338 p. (In Russ.) Tarasov A.N. Teoretiko-mnozhestvennyy analiz ekstremal'nykh rezul'-tatov fenomenologii lzhi [Set-theoretic analysis of extremal results of the phenomenology of lies]. Vestnik universiteta [Bulletin of the University], 2018, No. 6, pp. 188-192. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-6-188-192. (In Russ.) Tereshchenko S.Yu., Smolnikova M.V. Oksitotsin – neyrogormon doveriya i emotsional'noy privyazannosti: vliyaniye na povedeniye u detey i podrostkov [Oxytocin is a neurohormone of trust and emotional attachment: influence on behavior in children and adolescents]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. C.C. Korsakova [Journal of Neurology and Psychiatry named after C.C. Korsakov], 2019, vol. 119, No. 12, pp. 148-153. https://doi.org/10.17116/jnevro2019119121148. (In Russ.) Zykov A.A., Vasilyeva A.E., Davydova E.Yu. Metodologicheskaya razra-botka soderzhaniya i otsenki vliyaniya kursa «Adaptivnoye plavaniye s del'fina-mi» na detey s RAS [Methodological development of the content and evaluation of the impact of the course “Adaptive swimming with dolphinsˮ on children with ASD]. Autizm i narusheniya razvitiya [Autism and developmental disorders], 2021, vol. 19, No. 4, pp. 40-49. https://doi.org/10.17759/autdd.2021190405. (In Russ.) Bergman N.J., Linley L.L., Fawcus S.R. Randomized controlled trial of skin-to-skin contact from birth versus conventional incubator for physiological stabilization in 1200- to 2199-gram newborns. Acta Paediatrica, 2004, vol. 93 (6); рр. 779-785. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2004.tb03018.x Ekman P., Friesen W.V. The repertoire of nonverbal behavior: categories, origins, usage and coding. Semiotica, 1969, vol. 1, рр. 49-98. https://doi.org/10.1515/SEMI.1969.1.1.49. Ekman P., Friesen W.V., Hager J.C. Facial Action Coding System, 2th ed. Salt Lake City, Research Nexus eBook Publ., 2002, 527 p. Van der Kolk B.A. Developmental trauma disorder: Toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories. Psychiatric Annals, 2005, vol. 35, No. 5, рр. 401-408. https://doi.org/10.3928/00485713-20050501-06
Author's info: Elena V. Goncharenko, medical psychologist, Silishcheva Regional Children’s Clinical Hospital, Astrakhan, Russia, lanovaya.s@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-6410-4170
Co-author's info: Sofia N. Argun, junior researcher, Institute of Experimental Pathology and Therapy, Academy of Sciences of Abkhazia, Sukhumi, Abkhazia, argun_sofiya@mail.ru, https://orcid.org/0009-0007-7885-7580
Co-author's info: Zurab Yа. Mikvabiya, Doctor of Medical Sciences, Professor, Institute of Experimental Pathology and Therapy of the Academy of Sciences of Abkhazia, Sukhumi, Abkhazia, primat.ana@mail.ru, https://orcid.org/ 0000-0002-0729-6516
Co-author's info: Svetlana B. Taisaeva, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia, taisaeva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-6947-8606
Co-author's info: Olga A. Murzova, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hospital Pediatrics with a Postgraduate Education Course, Astrakhan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Astrakhan, Russia, olgamurzova@mail.ru, https://orcid.org/ 0000-0003-0252-8872
Co-author's info: Anna A. Jokua, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Laboratory of Physiology and Pathology of the Brain, Institute of Experimental Pathology and Therapy of the Academy of Sciences of Abkhazia, Sukhumi, Abkhazia, primat.ana@mail.ru, https://orcid.org/0009-0008- 3163-7350
Co-author's info: Dmitry A. Molev, head of the Department of Anesthesiology and Intensive Care with Intensive Care Units No. 3, Silishcheva Regional Children’s Clinical Hospital, Astrakhan, Russia, dimamolev@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0001-1196-6631
Co-author's info: Elena A. Novikova, head of the Department of the Day Hospital, Silishcheva Regional Children’s Clinical Hospital, Astrakhan, Russia, eanovikova2015@mail.ru
Co-author's info: Daria S. Semenova, neonatologist, head of the department of pathology of newborns and premature infants, Silishcheva Regional Children’s Clinical Hospital, Astrakhan, Russia, Odkb30_pat2@mail.ru