34
Natalia V. Bolshakova
Pskov State University
Galina D. Neganova
Kostroma State University
«GROMOV READINGS» IN THE CONTEXT OF SCIENTIFIC RESEARCH AND PROFESSIONAL ASSESSMENTS
Bolshakova N.V., Neganova G.D. «Gromov readings» in the context of scientific research and professional assessments. Vestnik of Kostroma State University, 2022, vol. 28, № 3, pp. 247–251. (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2022-28-3-247-251
DOI: https://doi.org/10.34216/1998-0817-2022-28-3-247-251
УДК: 81’282.2
EDN: VSTFYU
Publish date: 2022-10-05
Annotation: The article is devoted to the review of the IV Green Readings held at Kostroma State University and the analysis of the actual problems of modern regional lexicography considered during the work of this scientific event. The article assesses the ascetic activity of A.V. Gromov, a well-known connoisseur of Kostroma folk culture and language, dialectologist and lexicographer, teacher and ethnographer. The analysis of the ideas and scientific heritage of A.V. Gromov in the context of the problems of modern dialectography reveals the vitality and modern nature of the works of the local historian- scientist. All this justifies the need to republish the «Linen Dictionary», as well as the publication of unpublished works by A.V. Gromov. The article discusses the key issues of regional lexicology and lexicography, to which scientific reports were devoted: typological diversity of dictionaries; principles, methods and techniques of creation, sources of regional dictionaries; regional dictionaries as a source of ethnocultural information. A separate section of the article is devoted to the feedback of the participants of the Gromov Readings of different years (2012, 2014, 2016, 2022) about these conferences as a significant scientific event. The high scientific level and creative atmosphere characteristic of the Gromov readings are emphasized. The merits of N.S. Gantsovskaya, the organizer and inspirer of the entire series of these scientific events, are particularly noted.
Keywords: IV Gromov readings, A.V. Gromov, «Linen Dictionary», dialect lexicography
Literature list: Bol'shakova N.V. Yazyk Pskova i kul'tura ego opisaniya v dialektografii [Pskov language and culture of its description in dialectography] // VERBA. Severo-Zapadnyj lingvisticheskij zhurnal [VERBA. North-West linguistic journal], 2021, № 1(1), pp. 50–58. (In Russ.) Vasil'eva O.V. Tret'i Gromovskie chteniya. Zhivoe narodnoe slovo i Kostromskoj kraj. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya (Kostromskoj gosudarstvennyj universitet, Kostroma, 7–9 noyabrya 2016 g.) [The third Gromov readings. The living folk word and the Kostroma Region. International Scientific Conference (Kostroma State University, Kostroma, November 7–9, 2016)] // Vestnik SPbGU. Yazyk i literature [Bulletin of St. Petersburg State University. Language and literature], 2017, vol. 14, № 3, pp. 494–496. (In Russ.) Gancovskaya N.S. K probleme sostavleniya oblastnyh slovarej (po sledam perepiski G.G. Mel'nichenko i A.V. Gromova) [On the problem of compiling regional dictionaries (following the correspondence of G.G. Melnichenko and A.V. Gromov)] // Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteat [Vestnik of Kostroma State University], 2013, № 1, pp. 59–62. (In Russ.) Gromov A.V. Slovar'. Leksika l'novodstva, pryadeniya i tkachestva v kostromskih govorah po reke Unzhe: ucheb. Posobie [Dictionary. The vocabulary of flax growing, spinning and weaving in Kostroma dialects along the Unzha River: studies. stipend]. Yaroslavl': YAGPI im. K.D. Ushinskogo, 1992, 117 pp. (In Russ.) Zorina L.Yu. Vologodskaya regional'naya leksikografiya: dostizheniya i problemy [Vologda regional lexicography: achievements and problems] // VERBA. Severo-Zapadnyj lingvisticheskij zhurnal [VERBA. North-West linguistic journal], 2021, № 1(1), pp. 59–68. (In Russ.) Kozyrev V.A., Chernyak V.D. Dialektnaya leksikografiya: mnogomernost' ob"ekta i mnogoobrazie tipov slovarej [Dialect lexicography: the multidimensionality of the object and the variety of types of dictionaries] // Izvestiya RGPU im. A.I. Gercena [Izvestiya RSPU named after A.I. Herzen], 2021, № 202, pp. 183–192. (In Russ.) Litvinnikova O. I. Materialy Gromovskih chtenij kak yarkoe yavlenie v russkoj dialektologi [Materials of the Gromov Readings as a vivid phenomenon in Russian Dialectology] // Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteat [Vestnik of Kostroma State University], 2017, № 1, pp. 247–277. (In Russ.) Matiiv N.D. Dialektnaya leksikografiya russkogo yazyka v nachale ХХІ veka [Dialect lexicography of the Russian language at the beginning of the XXI century] // Neofilologiya [Neophilology], 2022. T. 8, № 1, pp. 30–42. (In Russ.) Myznikov S.A. Dialektnaya etimologicheskaya leksikografiya [Dialect etymological lexicograph] // Slavyanskaya dialektnaya leksikografiya: Materialy konferencii [Slavic dialect lexicography: Conference materials] / otv. red. S.A. Myznikov, O.N. Krylova, I.V. Baklanova. SPb.: Nauka, 2011, pp. 74–77. (In Russ.) Neganova G.D., Kurcova V.N. Itogi mezhdunarodnogo proekta po izdaniyu trudov G.Z. Shklyara [Results of the international project to publish the works of G. Z. Shklyar] // Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Kostroma State University], 2021, vol. 27, № 3, pp. 264–268. (In Russ.)
Author's info: Natalia V. Bolshakova, Candidate of Philological Sciences, Pskov State University, Pskov, Russia, bolshakova55@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-2038-9565
Co-author's info: Galina D. Neganova, Candidate of Cultural Studies, Kostroma State University, Kostroma, Russia, g_neganova@ksu.edu.ru, https://orcid.org/0000-0003-3247-1440