2
Andrey B. Pichugin
Kazan National Research Technological University
Unknown chapters of the Volga-Kama historiography: Kapiton Mil'kovich
Pichugin A.B. Unknown chapters of the Volga-Kama historiography: Kapiton Mil'kovich. Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 27, № 4, pp. 10-16 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-4-10-16
DOI: https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-4-10-16
УДК: 94(470)”18/19”
Publish date: 2021-11-15
Annotation: The paper deals with one of the most crucial issues in the Volga-Kama historiography: introduction of previously unused and forgotten materials related to the description of archaeological sites of the late 18th – early 19th centuries. This element of the late-19th century regional historiography is marked by the absence of such archaeological resources. The manuscript by Kapiton Mil'kovich, state councilor and forestry surveyor, is a vivid example of this. In the course of her study, it can be concluded that Kapiton Mil'kovich was the first to describe a significant part of the archaeological sites of Kazan Province. However the work of Sergey Shpilevskiy, known in Russian historiography as Ancient Cities and other Bulghar-Tatar Monuments in Kazan Province did not mention the name of Kapiton Mil'kovich, and the archaeological sites discovered by him in Chistopol district were attributed to Aleksandr Artemyev, the later researcher. The manuscript, found by us in St. Petersburg National Library of Russia, was analysed and published, and it indicates the importance of the need to correct this historiographical gap, and include the name of the outstanding researcher in the annals of the Volga-Kama historiography.
Keywords: peoples of Russia, population census, Kazan Province, Kapiton Mil'kovich, Volga-Kama archaeology, manuscript, site of ancient settlement of Bilyar, history of Kazan land, land surveying of Kazan Province.
Literature list: Artemyiev A.I. Opisanyie nekotoryh zameschatelnych seleniy Chistopolskogo uezda [Description of some wonderful villages of the Chistopol district]. Kazanskyie gubernskyie vedomosty [Kazan Provincial Gazette], 1855, № 45. (In Russ.) Borisov V.L. Istoriograficheskoe opisanyie o Kazanskoy gubernyi Kapitona Milkovischa [Historiographic description of the Kazan province of Kapiton Milkovich]. IOAIE [Proceedings of the Society of Archeology and Ethnography at the Kazan Imperial University], 1898, vol. XIV, issue 4, pp. 497–519. (In Russ.) Vasiliyev I.O. O nachale I uspehah megevaniya v Rossii [About the beginning and success of land surveying in Russia]. Vestnyk Evropy [Bulletin of Europe]. Petersburch, 1822, vol. 122, pp. 185–201. (In Russ.) Georgy I.G. Opisanyie vseh obitaiuschich v Rossiyskom gosudarstve narodov I ih giteyskich obriadov, obyknovenyi, odejd, jilisch, upragneniy, zabav,veroispovedaniy i drugich dostopamyatnostei.[Description of all the peoples living in the Russian state, and their everyday rituals, customs, clothes, dwellings, exercises, fun, religion and other attractions]. Petersburch, 1799, vol. 1, 75 p. (In Russ.) Dementyiev V.S. Istoriko-geographischeskyi analiz vnutrennyh i vneschnih granitz Novgorodskoy zemly v srednevekoviy period [Historical and geographical analysis of the internal and external borders of the Novgorod land in the medieval period]. Arctica. XXI vek. Gumanitarniye nauki [Arctic. XXI Century. Humanitarian sciences], 2016, № 1 (7), pp. 45–72. (In Russ.) Kraysman N.V. Missionerskaiya politika Rossiyskogo pravitelstva v Srednem Povolgiya v XVIII veke: istoriko-politischeskiy analiz. Dissertatsiya na soiskanyie uschonoi stepeni kandidata istorischeskyh nauk [Missionary Policy of the Russian Government in the Middle Volga Region in the 18th Century: Historical and Political Analysis. Dissertation for the degree of candidate of historical sciences]. Kazan, 2006, 235 p. (In Russ.) Lepekhin I.I. Dnevnyye zapiski puteshestviya po raznym provintsiyam Rossiyskogo gosudarstva [Day notes of travel to different provinces of the Russian state 1768 and 1769]. Petersburch, 1771, 555 p. (In Russ.) Milkovich K.S. O chuvashakh [About the Chuvashes]. Severnyy arkhiv [Northern archive], 1827, № 9, pp. 47–67. Milkovich K.S. O chuvashakh [Milkovich K.S About the Chuvashes]. Severnyy arkhiv [Northern archive], 1827, № 10, pp. 120–139. (In Russ.) Milkovich K.S. O chuvashakh [About the Chuvashes]. Severnyy arkhiv [Northern archive], 1827, № 11, pp. 210–232. (In Russ.) Nevzorov M.I. Puteshestviye v Kazan, Vyatku i Orenburg v 1800 godu [Travel to Kazan, Vyatka and Orenburg in 1800]. Moscow, 1803, 270 p. (In Russ.) Pallas P.S. Puteshestviye po raznym provintsiyam Rossiyskoy imperii [Travel to different provinces of the Russian Empire]. Petersburch, 1809, 773 p. (In Russ.) Pichugin A.B. Bortnichestvo i zemledeliye Volzhskoy Bulgarii: k istorii zaimstvovaniy v materialnoy culture [Horticulture and agriculture of the Volga Bulgaria: to the history of borrowing in material culture] Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Kostroma State University]. Kostroma, 2016, vol. 22, № 3, pp. 65–67. (In Russ.) Pichugin A.B. V glazakh Kazani vek Petra teplitsa [In the eyes of Kazan the century of Peter the greenhouse]. Kazan, KSTU Publ., 2019, vol. 6, p. 10. (In Russ.). Pichugin A.B. Islam kak factor formirovaniya gosudarstvennosti Volzhskoy Bulgarii [Islam as a factor in the formation of the statehood of the Volga Bulgaria]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Bulletin of Kazan Technological University], 2011, № 24, pp. 150–152. (In Russ.). Pichugin A.B. Istorya Kazanskogo kraya po materialam neopublikovannykh istochnikov; monografiya [History of the Kazan region based on unpublished sources: monography]. Kazan, KNITU Publ., 2019, 128 p. (In Russ.) Pichugin A.B., Kraysman N.V. Istoricheskiy opyt deyatelnosti obrazovatelnykh uchrezhdeniy dorevolyutsionnoy Rossii v svete sovremennykh sotsiokulturnykh usloviy formirovaniya grazhdanskoy identichnosti [Historical experience of educational institutions in pre-revolutionary Russia in the light of modern socio-cultural conditions for the formation of civic identity]. Sovremennyye problem nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2016, № 5, p. 206. (In Russ.) Pichugin A.B. Arkheologicheskiye aspekty izucheniya problem etnogeneza tatar (seredina XIX – nachalo XX v.) [Archaeological aspects of studying the problem of the ethnogenesis of the Tatars (mid-19th – early 20th centuries)]. Izvestiya Altaeskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Altai State University], 2009, № 4-2 (64), pp. 161–163. (In Russ.). Porfiryiev S.I. Drevnosti Kazanskogo kraya v akhtah generalnogo mezhevaniya [Antiquities of the Kazan Territory in the acts of general surveying]. IOAIE, 1904. Kazan, vol. XX, rel. 1–3, pp. 1–16. (In Russ.). Rogkov N. Russkaya istorya v sravnitelno-istoricheskom osveshenii (osnovy sotsialnoy dinamiki) [Russian history in comparative historical light (foundations of social dynamics)], 1923, vol. 7. Moscow, Petrograd, 273 p. (In Russ.). Rychkov P.I. Zhurnal I dnevnyye zapiski puteshestviya Kapitana Rychkova po raznym provintsiyam Rossiyskogo gosudarstva 1769 i 1770 godu [Journal and day notes of Captain Rychkov's travels to different provinces of the Russian state in 1769 and 1770]. Petersburg, 1770, 189 p. (In Russ.) Rychkov P.I. Opyt drevney Kazanskoy istorii drevnikh i srednevekovykh vremyan, sochinen Petrom Rychkovym Statskim sovetnikom, Sanktpeterburgskoy Imperatorskoy Akademii Nauk Korrespondentom i Vol'nogo Ekonomicheskogo obshchestva Chlenom. [Experience of the ancient Kazan history of ancient and medieval times, composed by Pyotr Rychkov State Councilor, St. Petersburg Imperial Academy of Sciences Correspondent and Free Economic Society Member]. Petersburg, 1767, 232 p. (In Russ.) Svinin P.P. Razvaliny g. Bulgara [Ruins of Bulgar] Otechestvennyye zapiski [Domestic notes], № 48, pp. 1–35. (In Russ.) Fuks K. Puteshestviye po Bashkirskomu Uralu [Travel in the Bashkir Urals]. Kazanskiy vestnik [Kazan Bulletin], 1832, vol. 8. (In Russ.) Fuks K. Puteshestviye po Bashkirskomu Uralu [Travel in the Bashkir Urals] Kazanskiy vestnik [Kazan Bulletin], 1832, vol. 9. (In Russ.) Fuks K. Poyezdki iz Kazani v Cheboksary [Trips from Kazan to Cheboksary]. Zavolzhskiy muravey [Zavolzhsky ant], 1834, vol. 1, 2. (In Russ.) Huzin F.H. Drevnyaya Kazan v dokumentah I materialakh [Ancient Kazan in documents and materials]. Eho vekov [Echo of centuries], 1995, pp. 34–35. (In Russ.). Shakirov Z.G. Istoriya izucheniya arkheologicheskikh pamyatnikov v okruge Bilyarskogo gorodischa [Shakirov Z.G. History of the study of archaeological sites in the area of the Bilyar settlement]. Trudy KAEE [Proceedings of the KAEE]. Perm, 2012, vol. 8, pp. 276–283. (In Russ.) Shpilevskiy S.M. Drevniye goroda I drugie bulgarsko-tatarskiye pamyatniki v Kazanskoy gubernii [Shpilevsky S.M. Ancient cities and other Bulgar-Tatar monuments in the Kazan province]. Kazan, 1877, 585 p. (In Russ.).
Author's info: Andrey B. Pichugin, Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia, p_andre76@mail.ru