34
Oksana V. Zhevnyak
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
Use of economic research in cases of violations of antitrust law by digital platforms
Zhevnyak O.V. Use of economic research in cases of violations of antitrust law by digital platforms. Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 27, № 3, pp. 257–263 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-3-257-263
DOI: https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-3-257-263
УДК: 347.77
Publish date: 2021-08-18
Annotation: The article is devoted to the influence of the economic features of the digital platform market on the application of competition law. Purpose – to identify the features of economic research, including economic expertise, in cases of violation of antimonopoly legislation by the owners of digital platforms. Thus, the economic features of the digital platform market and the use of economic research and expertise in cases of violations of competition law by digital platforms are investigated. Results. The types of economic research conducted in cases of violations of antimonopoly legislation by the owners of digital platforms and the features of economic research, including economic examinations, carried out in such cases, are highlighted. These features are determined, first of all, by the specifics of the platform economy and they consist in the use of special methods for qualifying economic phenomena.
Keywords: economics, law, digital platforms, competition law, economic expertise, economic research, antitrust cases.
Literature list: Antipina O.N. Platformy kak mnogostoronnie rynki epokhi tsifrovizatsii [Platforms as multi-sided markets of the digital age]. Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia [World economy and international relations], 2020, vol. 64, № 3, pp. 12–19. DOI 10.20542/0131-2227-2020-64-3-12-19. (In Russ.) Artiushenko D.V. Nekotorye voprosy ekspertnogo obespecheniia proizvodstva del o narushenii antimonopol'nogo zakonodatel'stva [Some Aspects of Forensic Support in Antitrust Investigations]. Teoriia i praktika sudebnoi ekspertizy [Theory and Practice of Forensic Science], 2017, № 12 (4), pp. 18–26. DOI 10.30764/1819-2785-2018-13-4-18-26. (In Russ.) Dotsenko A.V., Ivanov A.Iu. Antimonopol'noe regulirovanie, tsifrovye platformy i innovatsii: delo GOOGLE i vyrabotka podkhodov k zashchite konkurentsii v tsifrovoi srede [Antitrast law, digital platforms, and innovations: GOOGLE case and the development of approaches to the protection of competition in the digital environment]. Zakon [Law], 2016, № 2, pp. 31–45. (In Russ.) Zhevniak O.V. Antikonkurentnaia praktika tsifrovykh platform i mery reagirovaniia po rossiiskomu i zarubezhnomu zakonodatel'stvu [Anti-competitive practices of digital platforms and response measures in the Russian and foreign legislation]. Pravo i politika [Law and policy], 2021, № 5 (205), pp. 14–41. DOI 10.7256/2454-0706.2021.5.33888. URL: https:// nbpublish.com/library_read_article.php?id=33888 (access date: 10.08.2021). (In Russ.) Kniazeva I.V., Bondarenko I.V., Paderina K.V. Ekspertnye protsedury i vozmozhnosti pri rassmotrenii del, sviazannykh s narusheniem antimonopol'nogo zakonodatel'stva [Expert procedures and opportunities related with trial of antitrust cases]. Sovremennaia konkurentsiia [Journal of Modern Competition], 2017, vol. 11, № 5 (65), pp. 5–22. (In Russ.) Kolokolov V.A. Innovatsionnye mekhanizmy funktsionirovaniia predprinimatel'skikh struktur [Innovative mechanisms for the functioning of entrepreneurial structures]. Menedzhment v Rossii i za rubezhom [Management in Russia and abroad], 2002, № 1, pp. 95–104. (In Russ.) Kuznetsova S.A., Markova V.D. Problemy formirovaniia biznes-ekosistemy na osnove tsifrovoi platformy: na primere platformy kompanii 1S [The problems of formation a business ecosystem based on a digital platform: using the example of 1C company platform]. Innovatsii [Innovations], 2018, № 2 (232), pp. 55–60. (In Russ.) Markova V.D., Trapeznikov I.S. Sovremennye formy partnerstva v biznese [Modern forms of partnership in business]. Mir ekonomiki i upravleniia [World of Economics and Management], 2016, vol. 16, № 4, pp. 109–119. URL: https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/13200 (access date: 10.08.2021). (In Russ.) Novikov V. Kto i kogda vyigryvaet v antimonopol'nykh protsessakh? [Who Wins and When in Antitrust Proceedings?]. Konkurentsiia i parvo [Competition and law], 2014, № 3, pp. 33–38. (In Russ.) Shevchuk E.I. Aktual'nye problemy primeneniia spetsial'nykh znanii v khode rassledovanii pravonarushenii v sfere antimonopol'nogo zakonodatel'stva [Current problems of use of special knowledge during the investigation of offenses in the sphere of the antitrust law]. Biulleten' nauki i praktiki [Bulletin of Science and Practice], 2019, vol. 5, № 4, pp. 382–387. DOI 10.33619/2414-2948/41/55. (In Russ.)
Author's info: Oksana V. Zhevnyak, Candidate of Jural Sciences, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia, zevnyak@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-5789-6747