3
Benda Vladimir Nikolaevich
Leningrad State University, St. Petersburg-Pushkin
Development of the Russian industrial base and technology for the production of artillery weapons in the 18th century
Benda V.N. Development of the Russian industrial base and technology for the production of artillery weapons in the 18th century. Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 27, № 2, pp. 37-44 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-2-37-44
DOI: https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-2-37-44
УДК: 94(470)''18''
Publish date: 2021-05-12
Annotation: The purpose of the research is to reveal the features of the creation and activity of the Russian military industry for the production of artillery weapons and ammunition in the 18th century. The article deals with issues related to the accelerated development of industry under Peter I, especially metallurgy, associated with the Great Northern War (1700-1721). Attention is drawn to the fact that due to the construction of a group of state-run private iron foundries and ironworks, four industrial districts were formed – Tula, Olonets, the Urals and St. Petersburg. These districts had for a long time been the main arsenals for the production of artillery weapons for the Russian army. The author focuses on the aspects of improving the quality of products produced by weapons factories in the 18th century. Scientific novelty consists in an interdisciplinary consideration of the issue involving the works of authors whose works were published in the pre-revolutionary, Soviet and modern periods and in the introduction of previously unpublished sources into scientific circulation. It is concluded that the development of the organisational structure of the Russian army caused an increase in the production of artillery weapons and ammunition and the creation of the necessary amount of stocks of these weapons to meet the current needs of the army and navy.
Keywords: Peter I, industry, metallurgical production, Olonets & St. Petersburg weapons factories, production of artillery weapons and ammunition.
Literature list: Benda V.N., Kozlov N.D., Losik A.V. Vklad Vilima Ivanovicha De Gennina (de Hennin) v razvitie artilleriiskogo dela, nauki, voenno-spetsial'nogo obrazovaniya i gornogo proizvodstva v Rossii v pervoi polovine XVIII v. [The contribution of Vilim Ivanovich De Hennin to the development of artillery, science, military-special education and mining production in Russia in the first half of the XVIII century]. KLIO: Zhurnal dlya uchenykh [KILO: Journal for scientists], 2018, № 4, pp. 196–206. (In Russ.) Benda V.N., Kozlov N.D., Pokhilyuk A.V. «Inventsii» Andreya Konstantinovicha Nartova i ikh vliyanie na ukreplenie boesposobnosti russkoi artillerii [“Inventionsˮ of Andrey Konstantinovich Nartov and their influence on strengthening the combat capability of Russian artillery]. Voprosy istorii [Questions of history], 2020, № 6, pp. 217–223. (In Russ.) Berkh V. Zhizneopisanie general-leitenanta Vilima Ivanovicha Gennina, osnovatelya Rossiiskikh gornykh zavodov [The life of Lieutenant-General Vilim Ivanovich Gennin, the founder of Russian mining plants]. Gornyi zhurnal [Mining Magazine], 1826, vol. 1. (In Russ.) Beskrovnyi L.G. Russkaya armiya i flot v XVIII veke: (Ocherki) [Russian army and Navy in the XVIII century: (Essays)]. Moscow, Voennoe izdatel'stvo Ministerstva oborony SSSR Publ., 1958, 647 p. (In Russ.) Bogdanov A.I. Opisanie Sanktpeterburga: Polnoe izdanie unikal'nogo rossiiskogo istoriko-geograficheskogo truda serediny XVIII veka, Severo-Zapadnaya Bibleiskaya komissiya [Description of St. Petersburg: A complete edition of the unique Russian historical and geographical work of the middle of the XVIII century, North-Western Bible Commission]. Saint Petersburg, Sankt-Peterburgskii filial Arkhiva RAN Publ., 1997, 414 p. (In Russ.) Branderburg N.E. 500-letie russkoi artillerii, 1389–1889 gg. [500th anniversary of the Russian artillery, 1389-1889]. Saint Petersburg, Artilleriiskogo zhurnala Publ., 1889, 118 p. (In Russ.) Istoriya otechestvennoi artillerii [Istory of Russian artillery]. Moscow, Tsentral'naya tipografiya MO SSSR Publ., 1960. T. 1: Artilleriya russkoi armii epokhi feodalizma, kn. 2: Artilleriya russkoi armii v period ukrepleniya absolyutizma [Vol. 1: Artillery of the Russian army of the feudal era, iss. 2: Artillery of the Russian army in the period of strengthening absolutism], 686 р. (In Russ.) Krepostnaya manufaktura v Rossii: Trudy Arkheograficheskoi komissii [Serf Manufactory in Russia. Proceedings of the Archeographic Commission]. Leningrad, Akad. nauk Publ., 1930. Т. 1: Tul'skie i Kashirskie zheleznye zavody [Vol. 1: Tula and Kashirsky Iron Works], 503 p. (In Russ.) Levidova P.M. Istoriya Onezhskogo (byvsh. Aleksandrovskogo) zavoda, Karel. Nauch.-issled.in-t kul'tury [History of Onega (ex. Alexandrovsky) plant, Karel. Scientific research. in-t kultury]. Petrozavodsk, Izdanie Karel'skogo nauchno-issledovatel'skogo in-ta kul'tury, 1938, vyp. 1: Zavod v krepostnuyu epokhu [Vol. 1: Factory in the Serf era], 136 p. (in Russ) Loranskii A.M. Kratkii istoricheskii ocherk administrativnykh uchrezhdenii Gornogo vedomstva v Rossii. 1700-1900 gg. [A brief historical sketch of the administrative institutions of the Mining Department in Russia. 1700-1900]. Saint Petersburg, Publ. inzhenera G.A. Bernshteina, 1900, 206 p. (In Russ.) Mak-Nil Uil'yam. V pogone za moshch'yu. Tekhnologiya, vooruzhennaya sila i obshchestvo v XI–XX vekakh [In pursuit of power. Technology, armed force and society in the XI-XX centuries], trans. from English by T. Hovhannisyan; preface by G. Derlugyan; scientific editorial and afterword by S.A. Nefedov. Moscow, Territoriya budushchego Publ., 2008, 456 p. (Ser.: Universitetskaya biblioteka Aleksandra Pogorel'skogo). (In Russ.) Pavlenko N.I. Istoriya metallurgii v Rossii XVIII veka. Zavody i zavodovladel'tsy [History of metallurgy in Russia of the XVIII century. Zavody i zavodovladeltsy]. Moscow, Akademii nauk SSSR Publ., 1962, 567 p. (In Russ.) Pamyatnaya knizhka Olonetskoi gubernii na 1910 g. [Memorial book of the Olonets province for 1910]. Petrozavodsk, Olonetskaya gubernskaya tipografiya Publ., 1910, 291 p. (In Russ.) Prochko I.P. Istoriya razvitiya artillerii. S drevneishikh vremen i do kontsa XIX veka [History of artillery development. From ancient times to the end of the XIX century]. Saint Petersburg, Poligon Publ., 1994, 496 р. (In Russ.) Rubtsov N.N. Istoriya liteinogo proizvodstva v SSSR [History of foundry production in the USSR], ed. 2-e. Moscow, Gos. nauch.-tekhn. izd-vo mashinostroit. lit-ry, 1962, ch. 1, 288 p. (In Russ.) Strumilin P.G. Istoriya chernoi metallurgii v SSSR [History of ferrous metallurgy in the USSR]. Moscow, Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1954, vol. 1, 535 p. (In Russ.) Ustryalov N.G. Istoriya tsarstvovaniya Petra Velikogo [History of the reign of Peter the Great]. Saint Petersburg, v tip. Vtorogo otdeleniya sobstvennoi E. I. V. kantselyarii Publ., 1863. T. IV, ch. II: Prilozheniya [Vol. IV, ch. II: Appendices], 702 p. (In Russ.) Yudina T.M. Iz istorii gornozavodskogo proizvodstva v Olonetskom krae [From the history of mining production in the Olonets Region]. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki [Bulletin of the Northern (Arctic) Federal University. Series: Humanities and Social Sciences], 2008, № 1, рр. 40–44. (in Russ) Yurkin I.N. Genrikh Butenant i rossiiskaya metallurgiya poslednei chetverti XVII veka [Genrikh Butenant i rossiyskaya metallurgiya poslednoi chetverti XVII veka]. Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta [Scientific Notes of Petrozavodsk State University], 2018, № 2 (171), pp. 33–43. (In Russ.)
Author's info: Benda Vladimir Nikolaevich, Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of History of Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg-Pushkin, Russia, bvn.1962@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-9553-7262